0254 3833 439
R1 Multi 20W50
  • R1 Multi 20W50

  • Giá bán: Liên hệ
  • Lượt xem: 2837

Toàn bộ sản phẩm Shell Rimula (kể cả sản phẩm mới và hiện tại) mang
một “bộ áo” mới
 Nghiên cứu tiên tiến áp dụng từ Công Nghệ 3M
 Tăng khả năng nhận diện – 17%
 Tăng khả năng truyền đạt thông tin – 12%
 Tăng khả năng sử dụng – 12%
 Nhãn bao bì áp dụng công nghệ bao 360 độ quanh sản phẩm (chỉ dành cho sản
phẩm cao cấp R5E)

Sản phẩm khác