0254 3833 439

Công TY TNHH -TM & DV THẢO CẦU

Địa chỉ: 453A Trần Phú, Phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu, T. BR- VT
Điện thoại: 0254.3833439 - FAX :0254.3561845
Đi động: 0254 3833 439

Emal: duongcauthao@gmail.com 

Website: http://daunhotcauthao.com